Samstarf við aðrar sérstofnanir

Sérstofnanir ESB

EU-OSHA vinnur með virkum hætti með eftirfarandi sérstofnunum ESB:

Evrópustofnun um bætt lífskjör og starfsskilyrði (Eurofound)
Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar (CEDEFOP)
Starfsmenntunarstofnunar Evrópu (ETF)
Efnastofnun Evrópu (ECHA)
Framkvæmdaskrifstofu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (EASME)
Stofnun grundvallarmannréttinda (FRA)
Evrópustofnun um jafnrétti kynjanna (EIGE)

Hvernig starfa ESB-stofnanir fyrir þig?

Horfðu á þetta myndband til að sjá hvernig ESB-stofnanir leggja sitt af mörkum til evrópsks samfélags.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Viljayfirlýsing á milli Evrópustofnunar um bætt lífskjör og starfsskilyrði (Eurofound) og Evrópsku vinnuverndarstofnunarinnar (EU-OSHA)

Meirihluti fyrirtækja í Evrópusambandinu eru lítil og meðalstór fyrirtæki (SME); um 99% allra fyrirtækja í öllu Evrópusambandinu eru lítil og meðalstór og þau eru með um 66% fólksfjöldans í vinnu (Eurostat, 2008). Auk þess eiga 82% allra vinnuslysa sér stað í litlum og meðalstórum fyrirtæki og um 90% banaslysa (Eurofound, 2010). Þess vegna er meginmarkmið samstarfsverkefnisins um samskipti (CPP) á landsvísu að bæta tengsl okkar við lítil og meðalstór fyrirtæki og áhættusama atvinnugeira til að miðla mikilvægi vinnuverndar.

Árið 2015 var sett saman ný samstarfsyfirlýsing á milli Stjórnarsviðs fyrirtækja og iðnaðar (heitir nú Stjórnarsvið innri markaðar, iðnaðar, frumkvöðlastarfsemi og lítilla og meðalstórra fyrirtækja (DG GROW)) og EU-OSHA sem greiddi götuna fyrir formlegu samstarfi við Fyrirtækjanet Evrópu (EEN).

Markmið samskiptaverkefnisins (CPP) er að vekja athygli á mikilvægi vinnuverndar hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum og veita þeim gott aðgengi að hagnýtum upplýsingum og gagnlegum tengiliðum á svæðis- og landsvísu, t.d. að fundum samstarfsaðila á landsvísu, vitundarvakningarpökkum og annarri starfsemi eins og t.d. verðlaunum EEN fyrir vinnuvernd.

Helstu stuðningsaðilar EU-OSHA við að ná markmiðum sínum eru Stjórnarsvið innri markaðar, iðnaðar, frumkvöðlastarfsemi og lítilla og meðalstórra fyrirtækja (DG GROW), Framkvæmdaskrifstofa fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (EASME), landsskrifstofur EU-OSHA og aðilar að Fyrirtækjaneti Evrópu.

Markmiðsyfirlýsing á milli DG GROWTH, EU-OSHA og EASME

Fyrirtækjanet Evrópu

Markmið þessarar viljayfirlýsingar er að efla samstarf á milli ECHA og EU-OSHA til þess að þróa samvirkni og deila þekkingu á sameiginlegum málefnum með auknu samstarfi og þá sér í lagi í gegnum virk upplýsingaskipti.
Viljayfirlýsingin öðlaðist gildi þann 5. maí 2010.

Viljayfirlýsing á milli Eurofound og EU-OSHA

Declaration of intention for cooperation between DG GROW, EU-OSHA and EISMEA

Communication Partnership Project

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 99% of all businesses in the EU. They employ around 100 million people, account for more than half of Europe’s GDP and play a key role in adding value in every sector of the economy. SMEs bring innovative solutions to challenges like climate change, resource efficiency and social cohesion and help spread this innovation throughout Europe’s regions. They are therefore central to the EU’s twin transitions to a sustainable and digital economy. They are essential to Europe’s competitiveness and prosperity, industrial ecosystems, economic and technological sovereignty, and resilience to external shocks.

In 2015, a new Declaration of Cooperation between the Directorate-General for Enterprise and Industry (now the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW)), the Executive Agency for SMEs (now the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA)) and EU-OSHA facilitated an official partnership with the Enterprise Europe Network (EEN).

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

The Enterprise Europe Network (EEN) helps businesses innovate and grow on an international scale. It is the world’s largest support network for small and medium-sized enterprises (SMEs) with international ambitions.

The Network is  active worldwide. It brings together experts from member organisations that are renowned for their excellence in business support.

The Communication Partnership Project (CPP) aims to raise awareness of the importance of OSH to SMEs and to provide them with easy access to practical information and useful contacts at national and regional levels, including national partnership meetings, awareness-raising packages and other activities such as EEN OSH Awards.

The EEN members are one of the main partners that help EU-OSHA achieve its objectives, together with the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) and EU-OSHA’s national focal points.