You are here

Landsskrifstofur

National Focal Points

EU-OSHA er með landsskrifstofur í hverju aðildarríki og eru upplýsingar um þær opnar öllum.

Landsskrifstofurnar, sem eru tilnefndar af viðkomandi stjórnvöldum sem opinber fulltrúi EU-OSHA í viðkomandi landi, eru venjulega lögbært yfirvald á sviði vinnuverndarmála og helsti framkvæmdaaðili á starfsáætlunum EU-OSHA.

Hver er lagagrunnur landsskrifstofanna?

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2062/94 frá 18. júlí 1994 um stofnun Vinnuverndarstofnunar Evrópu kveður á um stofnun landsskrifstofa sem er lögbært innlent yfirvald eða innlend stofnun sem það hefur tilnefnt.

Landsskrifstofunni ber skylda til að hafa hliðsjón af skoðunum aðila vinnumarkaðarins innanlands í samræmi við innlenda löggjöf og/eða venjur.

Hvernig starfa landsskrifstofurnar?

Hver landsskrifstofa heldur uppi eigin þrískiptu samstarfsneti með aðilum stjórnvalda og fulltrúum samtaka atvinnurekenda og launþega. Innlenda samstarfsnetið endurspeglar aðstæður í aðildarríkinu og er ekki kveðið á um af EU-OSHA.

Samstarfsnetið veitir innlegg í vinnu EU-OSHA og hjálpar til við að miðla vörum og upplýsingum til innlendra hagsmunaaðila. Auk þess eru landsskrifstofurnar virkar í áætlanagerð og framkvæmd á herferðum EU-OSHA ásamt því að tilnefna innlenda sérfræðinga í hópa og málstofur stofnunarinnar.

Hvað um ríki önnur en aðildarríki?

Noregur, Ísland og Liechtenstein, svo og EES löndin eru einnig með landsskrifstofur sem taka að fullu þátt í samstarfsneti landsskrifstofa EU-OSHA og eru meðhöndlaðar með sama hætti og aðildarríkin. Sviss, tekur einnig þátt í samstarfsneti landsskrifstofa EU-OSHA sem EFTA land.

EU-OSHA styður einnig við landsskrifstofurnar í löndum sem falla undir fjármögnunarleiðina fyrir foraðildarstuðning (IPA), þ.e. fyrrum júgóslavneska lýðveldið Makedóníu, Tyrkland, Albaníu, Bosníu og Hersegóvínu, Kósóvó, samkvæmt UNSCR 1244/99, Svartfjallaland og Serbíu.