You are here

Stjórnun EU-OSHA

Governance of EU-OSHA
Stjórnun er ferlið við stefnumörkun og stjórnun og að tryggja ábyrgð.

EU-OSHA er þrískipt stofnun sem hefur einsett sér að beita góðum stjórnháttum. Góðir stjórnhættir fela í sér fjölda þátta eins og hreinskilni og viðbrögð, gagnsæi, reglufylgni, árangur, skilvirkni og að standa skil á gjörðum sínum.

Sem stofnun ESB leikur stjórn og skrifstofa ásamt framkvæmdastjóranum lykilhlutverk við að framkvæma meginreglurnar um góða stjórnhætti.

Hvers vegna skipta stjórnhættir máli

Góðir stjórnhættir tryggja að starfsemi stofnunarinnar endurspegli víðari hagsmuni, uppfylli væntingar hagsmunaaðila og séu viðeigandi fyrir þá sem koma við sögu. Þeir tryggja að úthlutun mannauðs og fjármagns til að ná markmiðum sé framkvæmd með árangursríkum og skilvirkum hætti. Með því að bæta gagnsæi stuðla góðir stjórnhættir að ábyrgð gagnvart hagsmunaaðilum og borgurum ESB.

Eftirfarandi kaflar lýsa því hvernig EU-OSHA stuðlar að góðum stjórnháttum.

Helstu stefnumótendur

Framkvæmdastjóri: Stjórnin tilnefnir framkvæmdastjórann í samræmi við stofnreglugerðina. Skipunartími er fimm ár og má endurnýja hann einu sinni.

Núverandi framkvæmdastjóri er dr. Christa Sedlatschek. Hún ber ábyrgð á stjórnun stofnunarinnar með aðstoðháttsettra starfsmanna, og ber ábyrgð gagnvart stjórninni.

Stjórn: Stjórnin ákvarðar stefnu stofnunarinnar og markmið og lætur framkvæmdastjórann standa skil á verkum sínum. Í henni eru fulltrúar:

  • Stjórnvalda
  • Atvinnurekenda
  • Starfsmanna
  • Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins

Hlutverk stjórnarformannsins skiptist á milli fulltrúa hagsmunahópa stjórnvalda, atvinnurekenda og starfsmanna.

Framkvæmdastjórn: Þetta er smærri stýrihópur með meðlimum úr stjórninni. Hún fylgist með undirbúningi og framkvæmd á ákvörðunum stjórnarinnar.

Ráðgjafarhópar veita stofnuninni leiðbeiningar við stefnumörkun og viðbrögð við vinnu okkar. Meðlimir eru tilnefndir af EU-OSHA og stjórninni en meðal þeirra eru einstaklingar úr starfsmanna- og atvinnurekendahópunum og stjórnvöldum.

Stuðlað að gagnsæi og ábyrgð

Gagnsæi er forkrafa fyrir ábyrgð.

Til þess að tryggja gagnsæi veitir stofnunin almenningi aðgengi að helstu upplýsingum. Þar á meðal fyrirtækjastefnu, árlegum stjórnunaráætlunum og skýrslum um starfsemi, árlegum fjárhagsáætlunum, reikningum og skýrslum endurskoðunarréttarins.

Framkvæmdastjórinn, háttsett starfsfólk og stjórnin þurfa að gera grein fyrir hagsmunum sínum (Lesa stefnu EU-OSHA um hagsmunaárekstra). Fundargerðir funda stjórnarinnar eru opinberar almenningi.

Fjöldi ráðstafana varðandi ábyrgð eru til staðar.

Sem heimildargjafi, þarf framkvæmdastjórinn að fá heimild fyrir framkvæmd á fjárhagsáætluninni hjá Evrópuþinginu eftir tilmæli frá ráðinu.

Stjórnin leikur einnig stórt hlutverk með því að veita álit á árlegri starfsskýrslu framkvæmdastjórans og ársreikningum og með því að samþykkja ársskýrslu stofnunarinnar. Auk þess tekur stjórnin ákvörðun um ráðningu og endurráðningu framkvæmdastjórans. Stjórnin samþykkir einnig fyrirtækjastefnu stofnunarinnar, árlegar starfsáætlanir og árlega fjárhagsáætlun.

Stofnunin treystir á sett innri eftirlitsstaðla til þess að ná markmiðum sínum. Niðurstaða þess er að stofnunin kom á fót skipulagi og innri eftirlitskerfum í samræmi við staðlana og áhættuumhverfið sem hún starfar í.

Sem hluti af innri eftirlitskerfunum til að tryggja lögmæti og reglufylgni hefur stofnunin innleitt sérstakar ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir og upplýsa um sviksamlega hegðun, þar á meðal stefnu gegn svikum.

Innra og ytra eftirlit er framkvæmt hjá EU-OSHA þar sem veitt eru sjálfstæð ráð, álit og tilmæli um gæði og virkni innri eftirlitskerfanna og á fylgni stofnunarinnar við fjárhags- og aðrar reglur Evrópusambandsins.

Stjórnin samþykkti Evrópsku siðareglurnar fyrir góða stjórnsýslu.

Sjá samsetningu stjórnarinnar og framkvæmdastjórnarinnar til þess að fræðast meira um hlutverk þeirra.