You are here

Hafa samband við okkur

Stofnunin útbýr, safnar saman, greinir og miðlar upplýsingum um mál tengd vinnuvernd með það að markmiði að bæta vinnuvernd á vinnustöðum innan alls ESB.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Stofnunin útbýr, safnar saman, greinir og miðlar upplýsingum um mál tengd vinnuvernd með það að markmiði að bæta vinnuvernd á vinnustöðum innan alls ESB.

Ef spurningum þinum hefur ekki verið svarað með þessu staðlaða svari, leggjum við til að þú skoðir kaflann um algengar spurningar eða þá að þú sendir okkur skilaboð með þar til gerðu eyðublaði. Þú getur einnig skrifað okkur á hvaða opinbera tungumáli ESB sem er, en vinsamlegast hafðu í huga að það gæti orðið einhver bið á meðan við þýðum skilaboð þín og svar okkar. Líklegt er að skilaboðum á ensku verði svarað fyrr þar sem allt starfsfólk Stofnunarinnar talar það tungumál. Markmið okkar er að svara spurningum eins fljótt og auðið er.

Ef spurningu þinni hefur ekki verið svarað með staðlaða svarinu getur þú sent okkur persónuleg skilaboð. Farðu á sambandseyðublaðið.

Vinsamlegast athugið að Stofnunin:

 • getur ekki veitt einstaklingum persónulega ráðgjöf er varðar öryggi þeirra og heilbrigði, né sinnt sértækum kvörtunum þeirra er lúta að vinnuskilyrðum:
 • getur ekki veitt sértækar upplýsingar er lúta að einstökum aðildarríkjum, eins og um löggjöf, staðla eða tölfræðilegar upplýsingar;
 • getur ekki leitað sértækra upplýsinga samkvæmt beiðni, sökum takmarkaðra aðfanga. Við búum ekki yfir neinum upplýsingum umfram þær sem hægt er að nálgast á netvefsíðum okkar;
 • getur ekki gefið álit á, né aðstoðað við markaðssetningu á vörum eða þjónustu til sölu;
 • býður ekki upp á, né vottar, þjálfunarnámskeið fyrir vinnuvernd;
 • ber ekki ábyrgð á þróun ESB löggjafar.

Fyrir önnur mál, leggjum við til aðrar upplýsingaveitur sem er að finna að neðan.

Aðrar veitur gagnlegra upplýsinga

Svari starfsgildissvið Stofnunarinnar ekki spurningu þinni, má leita eftir svari hjá einni af eftirtöldum stofnunum eða vefsíðum:

Aðildarríki

Hvað varðar spurningar er tengjast tilteknum aðildarríkjum: skoðaðu vefsíðu viðkomandi landsskrifstofu.

Löggjöf

Upplýsingar um löggjöf : heimsækið Eur-Lex vefsíðu Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sem veitir gjaldfrjálsan aðgang að löggjöfum (þar á meðal sáttmálum, dómaframkvæmdum, lagafrumvörpum o.s.frv.) á hinum 20 opinberu tungumálum ESB.

Tölfræðin

Í fyrsta lagi, heimsækið tölfræðisíður okkar á vettvangi Evrópu. Heimasíða hvers aðildarríkis hefur einnig að geyma kafla sem tileinkaður er tölfræðilegum upplýsingum. Evrópunefndin ræður einnig yfir sinni eigin tölfræðiupplýsingaþjónustu, Eurostat: hægt er að finna viðeigandi tölfræði í kaflanum “Þýði og félagslegar aðstæður”, undirkaflanum “Heilbrigði (Lýðheilsa/heilbrigði og öryggi í starfi).

Working conditions (Vinnuaðstæður)

Evrópustofnunin um umbætur á búsetu- og starfsskilyrðum

Tæknilegir staðlar

CEN

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins

Vefsíða Evrópunefndarinnar. Einnig má nota Europe Direct þjónustuna fyrir frekari ráðgjöf um hvern skal hafa samband við: einnig má hringja í símanúmerið 00 800 6 7 8 9 10 11, sem er gjaldfrjálst hvaðanæva sem er innan aðildarríkja ESB, og gerir þér kleift að ná sambandi við aðila sem talar þitt tungumál.

Þjónustan Europe Direct

Þjónustan Europe Direct

Umboðsmaður Evrópusambandsins

Umboðsmaður Evrópusambandsins

Evrópuþingið

Evrópuþingið

Ráðherraráð Evrópusambandsins

Ráðherraráð Evrópusambandsins