Vinnutengt krabbamein

Eitt af stærstu heilsufarsvandamálunum sem vinnustaðir í Evrópu glíma við og raunar vinnustaðir í heiminum, er vinnutengt krabbamein. Þetta er talin vera ástæðan fyrir 53% allra vinnutengdra dauðsfalla í ESB og öðrum þróuðum ríkjum. Samkvæmt Vegvísinum um krabbameinsvalda koma fram um 120.000 tilfelli af vinnutengdu krabbameini á hverju ári vegna útsetningar fyrir krabbameinsvöldum á vinnustöðum í ESB, sem leiða til um það bil 80.000 dauðsfalla  árlega.

Hinsvegar hefur geislun, streita og aðrir þættir sem tengjast vinnuskipulagningu og aðstæðum einnig verið tengdir við vinnutengt krabbamein. Ennfremur gefa vísbendingar, sem eru að koma fram, til kynna að útsetning við vinnu fyrir efnum sem trufla hormónastarfsemi (t.d. sum meindýraeitur) eða nanóefnum geti valdið krabbameini.

Þessi ógnvekjandi tölfræði hefur leitt til aðgerða. Í nýju framtaksverkefni um vinnuvernd, hefur framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skuldbundið sig til að verja starfsfólk gegn vinnutengdu krabbameini. Þessu verður náð fram að hluta með endurbótum á tilskipun um krabbameinsvalda og stökkbreytivalda til að setja mörk á útsetningu fyrir algengum krabbameinsvaldandi efnum á evrópskum vinnustöðum.