Meginreglur um innra eftirlit

Innra eftirlit gildir um alla starfsemi, óháð því hvort hún er fjárhagsleg eða ófjárhagsleg. Það er ferli sem hjálpar fyrirtæki til að ná markmiðum sínum og viðhalda rekstrar- og fjárhagslegum árangri, virða reglur og reglugerðir. Það styður trausta ákvarðanatöku, að teknu tilliti til áhættu sem miðar að því að ná markmiðum og draga úr þeim að viðunandi stigum með kostnaðarhagkvæmu eftirliti.

Innri eftirlitsrammi EU-OSHA er í samræmi við endurskoðaðan innri eftirlitsramma framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (C(2017) 2373, lokadagsett 19. apríl 2017). Innri eftirlitsramminn samanstendur af fimm innri eftirlitsþáttum og 17 meginreglum. Á grundvelli árlegs áhættumats þróar EU-OSHA aðgerðaáætlun og gerir ráðstafanir til að draga úr áhættu eins og hægt er. 

Fimm innri eftirlitsþættir og 17 meginreglur eru eftirfarandi:

Eftirlitsumhverfi

1. EU-OSHA sýnir skuldbindingu um heilindi og siðferðileg gildi.

2. Stjórnin (GB) sýnir sjálfstæði frá stjórnendum og fylgist með þróun og frammistöðu innra eftirlits.

3. Framkvæmdastjórinn kemur á fót skipulagi, skýrslugjafarleiðum og viðeigandi yfirvöldum og ábyrgð við að ná markmiðum.

4. EU-OSHA sýnir skuldbindingu um að laða að, þróa og viðhalda hæfum einstaklingum í samræmi við markmið.

5. EU-OSHA ber ábyrgð á innra eftirliti sínu við að ná markmiðum sínum. 

Áhættumat

6. EU-OSHA skilgreinir markmið með nægilegum skýrleika til að gera kleift að bera kennsl á og meta áhættu í tengslum við markmið.

7. EU-OSHA greinir áhættu til að ná markmiðum sínum í öllu skipulaginu og greinir áhættu sem grundvöll til að ákvarða hvernig áhættu skuli stjórnað.

8. EU-OSHA telur möguleikann á svikum við mat á áhættu við að ná markmiðum sínum.

9. EU-OSHA greinir og metur breytingar sem gætu haft veruleg áhrif á innra eftirlitskerfið.

Eftirlitsstarfsemi

10. EU-OSHA velur og þróar eftirlitsstarfsemi sem stuðlar að því að draga úr áhættu til að ná markmiðum svo viðunandi sé.

11. EU-OSHA velur og þróar almennt eftirlit með tækni til að styðja við að ná markmiðum.

12. EU-OSHA beitir eftirlitsstarfsemi með stefnum fyrirtækja sem setja fram það sem búist er við og í verklagsreglum sem setja stefnur í framkvæmd. 

Upplýsingar og samskipti

13. EU-OSHA fær eða býr til og notar viðeigandi gæðaupplýsingar til að styðja við starfsemi innra eftirlits.

14. EU-OSHA miðlar innri upplýsingum, þ.m.t. markmiðum og ábyrgð á innra eftirliti, sem nauðsynlegar eru til að styðja við innra eftirlit.

15. EU-OSHA hefur samskipti við utanaðkomandi aðila um málefni sem hafa áhrif á starfsemi innra eftirlits. 

Vöktunarstarfsemi

16. EU-OSHA velur, þróar og framkvæmir yfirstandandi og/eða sérstakt mat til að ganga úr skugga um hvort þættir innra eftirlits séu til staðar og virki.

17. EU-OSHA greinir og miðlar tímanlega til þeirra aðila sem bera ábyrgð á að grípa til aðgerða til úrbóta, eftir því sem við á.