Innkaup

Image
Procurement. Workers in an office

EU-OSHA hefur stanslausa þörf fyrir vörur og þjónustu vegna skipulagningar þess og rekstrar. Útboð er skipulögð leið til að hafa samráð við markaðinn fyrir innkaup á þessum vörum og þjónustu.

Tilgangur samkeppnisútboða fyrir veitingu samninga er tvöfaldur:

  • Að tryggja gegnsæi reksturs
  • Að fá æskileg gæði þjónustu, birgða og vinnu á sem besta mögulegu verði

Gildandi reglugerðir, þ.e. tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB um opinber innkaup og reglugerð (ESB, KBE) 2018/1046 frá Evrópuþinginu og ráðinu um fjármálareglur sem gilda um fjárlög 2. sambandsins, skylda EU-OSHA til að tryggja sem víðtækasta þátttöku, á jöfnum kjörum, í útboðsferli og samningum.

Upplýsingar um hvernig EU-OSHA vinnur með persónuupplýsingar bjóðenda í tengslum við innkaup eru aðgengilegar hér.