Innkaup

Procurement. Workers in an office

EU-OSHA hefur stanslausa þörf fyrir vörur og þjónustu vegna skipulagningar þess og rekstrar. Útboð er skipulögð leið til að hafa samráð við markaðinn fyrir innkaup á þessum vörum og þjónustu.

Tilgangur samkeppnisútboða fyrir veitingu samninga er tvöfaldur:

  • Að tryggja gegnsæi reksturs
  • Að fá æskileg gæði þjónustu, birgða og vinnu á sem besta mögulegu verði

Viðkomandi reglugerðir, nefnilega Tilskipun 2014/24/EU, Reglugerð nr. 966/2012 (Evrópuþingið og ráðið) og Reglugerð nr. 1268/2012 (Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins), með viðbótum frá Reglugerð 2015/1929 frá Evrópuþinginu og ráðinu, skuldbinda EU-OSHA til að tryggja sem allra víðtækasta þátttöku, á jafnréttisgrundvelli, í útboðsferlum og samningum.

Upplýsingar um hvernig EU-OSHA vinnur með persónuupplýsingar útboðsgjafa í tengslum við innkaup eru tiltæk hér:
Gagnaverndarstefna í tengslum við innkaupaferla