You are here

Tékkland

Í Tékklandi fellur vinnuvernd og vellíðan á vinnustöðum aðallega undir atvinnu- og félagsmálaráðuneytið, sem einnig heldur utan um samstarf við aðila vinnumarkaðarins og heilbrigðisráðuneyti Tékklands. Í takmörkuðum mæli heyrir efnið undir tékknesku Námustofnunina og Kjarnorkuöryggismálastofnun ríkisins.

Vinnueftirlitið „Vinnueftirlitsstofnun ríkisins“ ásamt héraðsskrifstofum hennar sér til þess að vinnuverndarstöðlum og stöðlum um aðbúnað á vinnustöðum sé framfylgt. Vinnuöryggisstofnun ríkisins, sem er hluti af heilbrigðisráðuneyti Tékklands, ber ábyrgð á því að heilbrigðisstöðlum sé framfylgt á vinnustöðum. Námustofnun Tékklands sér til þess að vinnuverndarstöðlum sé framfylgt í námuiðnaðinum og þegar sprengiefni eru notuð. Kjarnorkuöryggisstofnun ríkisins ber ábyrgð á reglusetningu þegar um jónandi geislun er að ræða.

Hið þrískipta vinnuverndarráð, sem er ráðgefandi aðili fyrir tékknesk stjórnvöld, samræmir starfsemi fjölda stofnana ríkisins og aðila vinnumarkaðarins á sviði vinnuverndarmála. Formaður ráðsins er ráðherra atvinnu- og félagsmála.

Tékkneski tengiliðurinn samræmir og hefur umsjón með vinnuverndarsamstarfsnetinu á landsvísu. (VUBP) Tékkneska rannsóknarstofnunin á sviði vinnuverndarmála og Landsstofnun lýðheilsumála (SZU) eru þekkingarmiðstöðvar um vellíðan í vinnunni. Þær safna saman upplýsingum um öryggi, heilbrigði og vellíðan á vinnustöðum og stunda rannsóknir á sviðinu.

Upplýsingar um hvernig hafa megi samband við tengiliðinn

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (Occupational Safety Research Institute)
Jeruzalemska, 9
116 52 Prague 1
Tékkland
Contact person:
Daniela KUBICKOVA
Tel: + 420 724 301 255
Tölvupóstfang: kubickova [dot] daniela [dot] praha [at] gmail [dot] com