You are here

Malta

Innlenda stofnunin, sem ber ábyrgð á vinnuverndarmálum á Möltu, er vinnuverndarstofnunin (OSHA), sem komið var á fót með OSHA lögum XXVII frá árinu 2000. OSHA samanstendur af stjórnarmönnum, sem tilnefndir eru af ráðherra í samráði við þrískipta nefnd sem fyrst og fremst er skipuð fulltrúum atvinnurekenda, launþega og stéttarfélaga. Til viðbótar samanstendur stofnunin af framkvæmdarstjórn sem sér um eftirfarandi starf:

 • framkvæmd ákvæða laga XXVII frá árinu 2000 og allra reglugerða eða reglna á grundvelli þeirra;
 • áætlanagerð í samráði við forstjóra, þar sem almenn stefna um vinnuverndarmál getur komið til framkvæmda,
 • ráðgjöf til ráðherra, sem ber ábyrgð á vinnuverndarmálum, um gerð reglugerða til eflingar, viðhalds og verndunar góðrar stöðu vinnuverndarmála.
 • eftirlit með að viðeigandi vinnuverndarlöggjöf sé fylgt og að grípa til fullnustuaðgerða,
 • undirbúning á reglugerðum eða vinnulagsreglum til eflingar, viðhalds eða verndunar góðrar stöðu vinnuverndarmála,
 • efla miðlun upplýsinga um vinnuverndarmál og aðferða til þess að koma í veg fyrir slys, vanheilsu eða dauðsföll á vinnustöðum,
 • stuðla að menntun og þjálfun á sviði vinnuverndarmála og neyðarviðbrögðum og skyndihjálp á vinnustöðum, (h) safna og greina gögn og tölfræði um vinnuslys, vanheilsu og dauðsföll og um málefni tengd vinnuverndarmálum.
 • halda skrár yfir verksmiðjur, uppsetningar, búnað, vélar, hluta og efni eða kemísk efni ætluð til notkunar á vinnustöðum sem að áliti stofnunarinnar hafa í för með sér alvarlega hættu gegn öryggi og heilbrigði á vinnustöðum,
 • framkvæma rannsóknir á öllum þáttum vinnuverndarmála svo og rannsóknum til þess að staðfesta stöðu vinnuverndarmála á vinnustöðum,
 • efla og standa að vísindarannsóknum sem miða að betri aðferðum við að koma í veg fyrir vanheilsu, slys eða dauðsföll á vinnustöðum;
 • halda skrár yfir lögbæra einstaklinga til þess að veita ráðgjöf á sviði vinnuverndarmála.

Upplýsingar um hvernig hafa megi samband við tengiliðinn

Upplýsingar um hvernig hafa megi samband við tengiliðinn

Occupational Health and Safety Authority
17 Edgar Ferro Street
PTA 1533 Pieta'
Malta
Contact person:
Romina RIECK ZAHRA
Tel: +356 21 247 677
Tölvupóstfang: romina [dot] rieckzahra [at] gov [dot] mt