" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

jalgsi liiklev isik, kes kõnnib või jookseb

töö, mis võimaldab inimestel alustada ja jätkata töötamist ametikohal, mis ei kahjusta nende füüsilist ega vaimset tervist ning kestab pikema ajavahemiku vältel nende tööelu jooksul

koordinaator, kes aitab töötajail navigeerida erinevate teenuste vahel, mis on vajalikud edukaks tööle naasmiseks, ja tagab, et pakutavad teenused vastavad nende vajadustele

juhuslik või nõudetöö, mis võib hõlmata veebiplatvormi kaudu tellitavat tööd, aga ka teisi vabakutselisi töövorme, digitaalse toega või ilma 

lühiajaliste lepingute ja vabakutselise tellimustöö suurenev osakaal tööturul, mis loob suureneva ebakindluse tunde 

olukorda või põhjuslikku ahelat käivitav põhjus, mis viib huvipakkuva tagajärje või toimeni ja on konkreetse käitumisviisi sügavaim põhjus, enamasti viga