" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

diskrimineerimise vorm, kui mis tahes põhjusest tingitud soovimatu käitumise eesmärk või tulemus on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine

kaitseväes teenitav aeg, mis on mõnes riigis eelkõige noorte jaoks kohustuslik

täpselt määratletud arvutusprotseduur, mis võtab sisendiks teatud väärtuse või väärtuste kogumi ning annab lõpliku arvu arvutuste järel tulemuseks teatud väärtuse või väärtuste kogumi

ahel, kus peatöövõtja kasutab alltöövõtjat, kes omakorda kasutab teisi alltöövõtjaid, mille tulemuseks on keeruline ettevõtete ja vastutusvaldkondade ahel