" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

taimekaitsevahend, mis kaitseb põllukultuure, kasulikke ja ilutaimi ning mida kasutatakse põllumajanduses, metsanduses, aianduses, puhkealadel ja koduaedades ning mis sisaldab vähemalt üht toimeainet

aeg, mille jooksul teenitakse tasa alginvesteering kasumi või säästudena

Tehisintellekt tähendab süsteeme, mis käituvad intelligentselt, analüüsides oma keskkonda ja tegutsedes (teatava autonoomsusega) konkreetsete eesmärkide saavutamiseks. Tehisintellektipõhised süsteemid võivad olla täielikult tarkvarapõhised, toimides virtuaalmaailmas (nt hääljuhitavad digiassistendid, pildianalüüsi tarkvara, otsimootorid, kõne- ja näotuvastussüsteemid). Samuti võib tehisintellekt olla sisseehitatud riistvaraseadmetesse (nt kõrgtehnoloogiline robootika, isejuhtivad autod, droonid või esemevõrgu rakendused).