" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

muutujate ja protsesside süstemaatiline ja kestev mõõtmine, et tagada, et teatud standardid või tingimused oleks täidetud, või tuvastada võimalikke muutusi võrreldes lähteolukorraga

piirnorm, mis kehtestatakse ühenduse tasandil tehtud hindamise põhjal, nagu soovituslikud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid, ja kättesaadavate mõõtmismeetoditega

piirnorm, mis kehtestatakse ühenduse tasandil, kusjuures lisaks teguritele, mida võetakse arvesse töökeskkonna soovituslike ohtlike ainete piirnormide kehtestamisel, arvestatakse sotsiaal-majanduslikke ja tehnilise teostatavuse tegureid, ning mille eesmärk on pakkuda kõigile ühenduse töötajatele miinimumkaitset

värskest silost tingitud lämmastikusuitsumürgitus, mida iseloomustavad köha, õhupuudus ja nõrkus, millele järgneb raskekujulisem etapp, millega kaasnevad palavik, külmavärinad, tugev õhupuudus ja tsüanoos