" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

meetod, mis põhineb iteratsiooni protsessil, mille käigus antakse ekspertidele eelmiste voorude tulemuste kohta tagasisidet uute hindamiste läbiviimiseks

elanikkonna ja selle teatud rühmadega seotud statistilised andmed

rahvastiku vanusestruktuuri kohanemine elutingimuste muutustega

isik, kes on üles kasvanud digitehnoloogiate keskel ja neid vabalt kasutab

uus info- ja sidetehnoloogiapõhine distsipliini- ja kontrollikorraldus, kus töötajate ajakavasid loob ja seirab arvuti, sageli süsteemi lõimitud pideva progressi algoritmi abil, mis võtab arvesse keskmist kiirust, millega töötajad peaksid tööülesandeid täitma

ülesannete standardimine infotehnoloogia abil, mis seisneb nende täitmiseks vajalike vahendite ja tehnikate tuvastamises, et parandada ja seirata töö tõhusust, sageli läbi automatiseeritud juhtimise

uute toodete ja väljundite loomine protsessiautomaatika robotsüsteemides, mida vahendavad ja toetavad inimaju, digitaalmeedia, -kõne ja -tehnoloogiad, nagu pilvandmetöötlus, sotsiaalmeedia, suurandmete mobiilsus, andmeanalüütika ja masinõpe

ühiskond, kus kasutatakse laialdaselt digitehnoloogiaid ning kus digitaalvõrgustikud ja -rakendused on avalike teenuste ja avaliku ruumi korralduses kesksel kohal