" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

ohtlikes keskkondades töötajate aktiivsed kaitsevahendid, mida toetavad uued nutitehnoloogiad, nagu asjade internet, sensoripõhised isikukaitsevahendid kemikaalidega kokkupuutuvatele päästemeeskondadele, tuletõrjujatele ja kaevanduspäästjatele, keda ohustavad tulekahjud, plahvatused, kõrge temperatuur, ohtlikud ained, piiratud nähtavus, suur õhuniiskus ja õhupuudus