" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

"organisatsioonikeskkond, mis võimaldab eri tausta, veendumuste ja mõtteviisiga inimestel tulemuslikult ja täispotentsiaaliga koos töötada, et saavutada mõistlikel põhimõtetel rajanevad organisatsiooni eesmärgid"

organisatsioonikeskkond, mis võimaldab eri tausta, veendumuste ja mõtteviisiga inimestel tulemuslikult ja täispotentsiaaliga koos töötada, et saavutada mõistlikel põhimõtetel rajanevad organisatsiooni eesmärgid

mis tahes ennetav tegevus, menetlus või korraldus, mis on ette nähtud või rakendatud selleks, et kaitsta inimesi, vara või keskkonda kahju eest

protsess, mille raames luuakse juhtkonna ja töötajate vahel ohutuspartnerlus, mis seab töötajate tähelepanu ja tegevuse keskmesse nende igapäevase ohutuskäitumise ehk selle, mida inimesed teevad, miks nad seda teevad, ning korrigeerib siis inimeste tegevust uuringupõhise sekkumisstrateegia abil