" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

põletikuline ummistus bronhides, mida kahjustavad ja muudavad põletikuliseks keemilised osakesed või hingamisteede nakkused, eriti pärast elundi siirdamist, tekitades ulatuslikke arme, mis ummistavad hingamisteid

võimalik kahjulik füüsiline sündmus, nähtus või inimtegevus, mis võib põhjustada inimohvreid või vigastusi, varalist kahju, sotsiaalseid ja majanduslikke häireid või keskkonnaseisundi halvenemist

organisatsiooni kuuluv isik, kes suudab mõjutada selle tervishoiu- ja ohutuspoliitikat, -protseduure ja -tavasid ning kasutab seda mõju ohutuskultuuri loomiseks

süstemaatiline lähenemine ohutusjuhtimisele, mis hõlmab vajalikke organisatsioonistruktuure, vastutusvaldkondi, poliitikaid ja protseduure 

töötajate hoiakud, uskumused, ettekujutused ja väärtushinnangud seoses ohutusega töökohal