" 2 3 6 A B C D E F G H I J K L M N Ö P Q R S T Ü V W Z

kohalik töötaja, legaalne või illegaalne immigrant, kellelt eeldatakse, et tal on riigi madala haridustasemega töötajate keskmised kognitiivsed oskused

töötajale suunatud vägivald töökohal, mille panevad toime üksikisikud, kes ei kuulu äriühingusse

kantav välistoes, mis parandab inimese loomulikke füüsilisi võimeid

meetod, millega püütakse avastada potentsiaalselt oluliste muutuste varajaseid märke, kontrollides süstemaatiliselt potentsiaalseid ohte ja võimalusi, võttes eriti arvesse uusi tehnoloogiaid ja nende mõju kõnealusele probleemile