Ετήσια έκθεση 2016 - Περίληψη

Keywords:

Το 2016 είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), καθώς αποτέλεσε έτος διάδοσης των μηνυμάτων αρκετών εμβληματικών έργων. Μεταξύ άλλων, διαδόθηκαν τα αποτελέσματα της δεύτερης ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-2) και τα αρχικά πορίσματα του προγράμματος για την ασφάλεια και υγεία στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις (MSE)

Το μεγάλο έργο που ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Safer and healthier work at any age — occupational safety and health in the context of an ageing workforce» (Ασφαλέστερη και πιο υγιεινή εργασία σε κάθε ηλικία — επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο πλαίσιο ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού) ολοκληρώθηκε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκστρατεία "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες" 2016-17. Η εκστρατεία αυτή σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και κατά τη διάρκειά της δημοσιεύθηκε ένας φιλικός προς τους χρήστες ηλεκτρονικός οδηγός και εφαρμόστηκε ένα εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα