Плакат — Защита на работниците в контекста на изменението на климата: Дейности на EU-OSHA

Keywords:

Последиците от изменението на климата върху безопасността и здравето при работа (БЗР) вече се проявяват. Плакатът беше представен на конференцията на високо равнище „Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change“ (Изследователски перспективи относно въздействията върху здравето от изменението на климата) (февруари 2024 г.), организирана от ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия. Постерът изтъква основните настоящи и бъдещи области на работа на EU-OSHA за преодоляване на предизвикателствата, свързани с изменението на климата и БЗР.

Изтегляне in: en