Възникващи рискове - Предвиждане на промяната: проекти за прогнозиране

Keywords:

Проектите за прогнозиране на EU-OSHA предвиждат промени, които биха могли да доведат до нови предизвикателства, свързани с безопасността и здравето на работното място, с цел предотвратяване на бъдещи рискове и осигуряване на безопасни и здравословни работни места.

В рамките на проектите търсим възникващи рискове, както и необходимостта от допълнителни изследвания и действия. EU-OSHA изпълнява проекти за прогнозиране в областта на ИКТ/цифровизацията, кръговата икономика, зелените работни места и наноматериалите и изменението на климата.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |