Биологични агенти и съответни свързани с работата заболявания при професии, включващи пътувания и контакт с пътници

Keywords:

Нови изследвания, проведени като част от голям проект за преодоляване на недостига на знания относно биологичните агенти на работното място, показват, че работниците с професии, свързани с пътувания или контакт с пътници, включително тези, които пътуват извън националните граници и тези, които работят с мигранти и бежанци, са изложени на особено голям риск от експозиция на биологични агенти.

В настоящия документ за обсъждане се разглеждат широкият спектър от професии в този сектор и начинът, по който те се различават значително в нивата си на експозиция. В него се обсъждат свързаните с експозицията последици за здравето, възникващите рискове и групите, които са особено уязвими. Като се използва информацията от интервюта с експерти и фокусни групи, в документа също така се подчертава липсата на целенасочени мерки и се очертава необходимостта от по-рационализиран подход за превенция.

Изтегляне in: el | en | lv |