EUguidance_covid19_backtowork_EN.pdf_0.jpeg

Covid-19: TILLBAKA TILL ARBETET – Anpassa arbetsplatsen och skydda arbetstagarna

Keywords:

Syftet med dessa icke-bindande vägledningar är att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att hålla sig trygga och friska i en arbetsmiljö som har genomgått stora förändringar på grund av covid-19-pandemin.

Vägledningarna ger råd om riskbedömning och lämpliga åtgärder som exempelvis minimering av exponering, återgång till arbetet, hantering av frånvaro och administration av arbetstagare som arbetar hemifrån.

Arbetstagardeltagande och att ta hand om dem som varit sjuka behandlas också liksom information och ytterligare länkar för många branscher, yrken och länder.

Den här publikationen uppdaterades senast den 23 december 2020.

Motsvarande OSHwiki-artikel gås igenom regelbundet och sektorsspecifika resurser uppdateras kontinuerligt.

Ladda ner in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |