Teleworking from home

Back to MSDs and filter
Teleworking from home

Teletrabajo en el domicilio

Type of item
Guides & Tools
Country
Španielsko
Languages

Spanish

Provider
Provider (English)
OSALAN
Provider (Original)
OSALAN

Description

This brochure provides information on possible preventive measures to prevent occupational risks related to teleworking.

Este folleto proporciona información sobre posibiles medidas preventivas frente a los riesgos laborales relacionados con el teletrabajo.

Access tool

Language of original language description

Spanish

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Osoby pracujúce z domu
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2021