Standing at work all day

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Švajčiarsko
Languages: 
German
Provider: 
Swiss League Against Rheumatism

Opis

The body is not designed for static postures working in a standing position on a regular basis can cause swelling of the legs, low back pain, stiffness in the neck and shoulders, and other health problems. This brochure provides tips on how you can reduce physical strain at work and prevent musculoskeletal diseases.

Access tool

Language of original language description: 
German

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – státie
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Prevention measures: 
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Iné
Priority area: 
Chronické ochorenia
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017