Setting up a temporary home office

Back to MSDs and filter
Setting up a temporary home office

Setting up a temporary home office

Type of item
Guides & Tools
Country
Canada
Languages

English

Provider
Provider (English)
Institute for Work & Health
Provider (Original)
Institute for Work & Health

Description

This article offers ergonomics advice on setting up a temporary home office when little is adjustable.

 

This article offers ergonomics advice on setting up a temporary home office when little is adjustable.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Osoby pracujúce z domu
Prevention measures
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Purpose of the material
Upozornenie/výstraha
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2020