Reducing repetitive work

Back to MSDs and filter
Reducing repetitive work

Repetitivt arbete ska minska

Type of item
Guides & Tools
Country
Švédsko
Languages

English

Swedish

Provider
Provider (English)
Swedish Work Environment Authority
Provider (Original)
Arbetsmiljoverket

Description

This brochure is about repetitive work: work where similar movements are repeated over and over. This can have negative health effects and should therefore be avoided. Here you will find advice on measures to reduce the risks.

 

Den här broschyren handlar om repetitivt arbete: arbete där liknande rörelser upprepas om och om igen. Detta kan få negativa hälsoeffekter och bör därför undvikas. Här får du råd om åtgärder för att minska riskerna.

 

Access tool

Language of original language description

English

Swedish

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Konzultant pre otázky BOZP
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Year
2017