Reducing repetitive work

Zadajte: 
Guides & Tools
Country: 
Švédsko
Languages: 
English
Swedish
Provider: 
Swedish Work Environment Authority

Opis

This brochure is about repetitive work: work where similar movements are repeated over and over. This can have negative health effects and should therefore be avoided. Here you will find advice on measures to reduce the risks.

 

Access tool

Language of original language description: 
English
Swedish

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Opakované pohyby/opakovaná práca
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Konzultant pre otázky BOZP
Pracovníci
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2017