Protect your back

Zadajte: 
Visual resources
Guides & Tools
Country: 
Luxembursko
Languages: 
French
Provider: 
Prévendos

Opis

This guide explains how our back works and provides advice to protect it in our daily lives and at work. It also recommends stretching and relaxation exercises.

 

Access tool

Language of original language description: 
French

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Ručná manipulácia s bremenami
Health effects: 
Bolesť alebo poranenie chrbta
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Odborná príprava
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Leták/brožúra
Priority area: 
Prevencia
Date of Publication / Year : 
2015