Patient fall case study video

Back to MSDs and filter
Patient fall case study video

Patient fall case study video

Type of item
Visual resources
Case study
Country
Írsko
Languages

English

Provider
Provider (English)
Health and safety autority
Provider (Original)
Health and safety autority

Description

This video of a risk assesment case study shows carers attempting to lift a patient who has fallen in a hospital bathroom.  It points out the risks and gives a solution for the problems showed. 

 

This video of a risk assesment case study shows carers attempting to lift a patient who has fallen in a hospital bathroom.  It points out the risks and gives a solution for the problems showed. 

 

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Činnosti nemocníc
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Type of visual resource
Филм
Priority area
Prevencia
Year
2011