On the move — MSDs and avoiding prolonged static sitting at work / PPT

Back to MSDs and filter
On the move — MSDs and avoiding prolonged static sitting at work / PPT

On the move — MSDs and avoiding prolonged static sitting at work / PPT

Type of item
Visual resources
Country
EU
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU-OSHA
Provider (Original)
EU-OSHA

Description

This presentation highlights the dangers of prolonged sitting at work, with musculoskeletal pain, cardiovascular disease and cancer being just some of the associated problems. It outlines who is most at risk and gives handy tips and guidance for employers and workers to keep everyone moving.

This presentation highlights the dangers of prolonged sitting at work, with musculoskeletal pain, cardiovascular disease and cancer being just some of the associated problems. It outlines who is most at risk and gives handy tips and guidance for employers and workers to keep everyone moving.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Statické polohy – v sede
Statické polohy – státie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Type of visual resource
Iné
Priority area
Sedavá práca
Year
2021