Let's take action against MSDs in the kitchen

Back to MSDs and filter
Let's take action against MSDs in the kitchen

Agissons contre les TMS en cuisine

Type of item
Visual resources
Guides & Tools
Country
Luxembursko
Languages

German

French

Provider
Provider (English)
Multi-sectoral occupational health service
Provider (Original)
Service de santé au travail multisectoriel

Description

This guide proposes possible solutions to guide you in the implementation of MSD prevention actions in the professional kitchen. Many illustrations and practical advice.

 

Ce guide propose des pistes de solutions pour vous guider dans la mise en place d’actions de prévention des TMS en cuisine. Beaucoup d'illustrations et de conseils pratiques.

 

Access tool

Language of original language description

German

French

Other data

Sector / Indrustry covered
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Hazards
Nezvyčajné polohy
Ručná manipulácia s bremenami
Statické polohy – státie
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Type of visual resource
Leták/brožúra
Priority area
Prevencia
Year
2013