Is it easy to work in the light industry?

Back to MSDs and filter
Is it easy to work in the light industry?

Könnyű-e a könnyűiparban dolgozni?

Type of item
Guides & Tools
Country
Maďarsko
Languages

Hungarian

Provider
Provider (Original)
BDSZ - Bánya-, Energia és Ipari dolgozók Szakszervezete

Description

The publication give details about occupational diseases caused by working in the light industry, and provides information about the prevention options.

A kiadvány részletezi a könnyűipari munka során végzett tevékenység okozta foglalkozási megbetegéseket, azok prevenciós lehetőségeit. 

Access tool

Language of original language description

Hungarian

Other data

Sector / Indrustry covered
Výroba textilu
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba obuvi
Hazards
Nezvyčajné polohy
Práca v rýchlom tempe
Prudké pohyby
Dlhý pracovný čas
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – v sede
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Stres
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Fakty a čísla
Prevencia
Year
2018