Handling of mainframe printers case study video

Back to MSDs and filter
Handling of mainframe printers case study video

Handling of mainframe printers case study video

Type of item
Visual resources
Case study
Country
Írsko
Languages

English

Provider
Provider (English)
Health and safety autority
Provider (Original)
Health and safety autority

Description

This video of a risk assessment case study shows workers handling large printers in a workshop.  It points out the risks and gives a solution for the problems showed. 

 

This video of a risk assessment case study shows workers handling large printers in a workshop.  It points out the risks and gives a solution for the problems showed. 

 

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Sector / Indrustry covered
Výroba chemikálií a chemických produktov
DOPRAVA A SKLADOVANIE
Hazards
Ručná manipulácia s bremenami
Health effects
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Purpose of the material
Usmernenie
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Type of visual resource
Филм
Priority area
Prevencia
Year
2019