E-fact 13 - Office ergonomics

Back to MSDs and filter
E-fact 13 - Office ergonomics

E-fact 13 - Office ergonomics

Type of item
Guides & Tools
Country
EU
Languages

English

Slovenian

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

This web summary provides specific guidance on use of office equipment, providing a safe working environment, and workstation practices, including a detailed VDU checklist

This web summary provides specific guidance on use of office equipment, providing a safe working environment, and workstation practices, including a detailed VDU checklist

Access tool

Language of original language description

English

Slovenian

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nezvyčajné polohy
Nevyhovujúce pracovné prostredie, napr. osvetlenie
Nevyhovujúca organizácia práce
Psychosociálne riziká/riziká vzniku stresu
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Cvičenia
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Zástupcovia zamestnancov
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Sedavá práca
Práca na diaľku
Year
2007