Correct posture at your desk

Zadajte: 
Visual resources
Country: 
Luxembursko
Languages: 
English
Provider: 
Prévendos

Opis

This poster indicates the good and bad postures when working at a desk. 

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Statické polohy – v sede
Používanie zariadenia s obrazovkou
Health effects: 
Bližšie neurčené muskuloskeletálne poruchy
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Purpose of the material: 
Usmernenie
Cieľová skupina: 
Pracovníci
Druh vizuálnych zdrojov: 
Plagát
Priority area: 
Sedavá práca
Date of Publication / Year : 
2020