Calculator and APP: Physical Load Identification

Back to MSDs and filter
Calculator and APP: Physical Load Identification

Calculador y APP: Carga Física Identificación

Type of item
Guides & Tools
Country
Španielsko
Languages

Spanish

Provider
Provider (English)
INSST
Provider (Original)
INSST

Description

This tool/app aims to provide assistance in identifying risks associated with physical load, in particular related to handling of loads, repetitive work and static postures.

Esta herramienta tiene por objeto facilitar una ayuda para la identificación de riesgos asociados a la carga física, en concreto relacionado con manipulación de cargas, trabajos repetitivos y adopción de posturas estáticas.

Access tool

Language of original language description

Spanish

Other data

Sector / Indrustry covered
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Opakované pohyby/opakovaná práca
Statické polohy – státie
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy dolných končatín
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Zníženie/minimalizovanie rizika prostredníctvom organizačných opatrení, napr. znížením počtu vystavených pracovníkov, striedania pracovných miest
Purpose of the material
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Hodnotenie rizík
Target audience
Všetci (žiadna konkrétna cieľová skupina)
Priority area
Prevencia
Year
2020