Backing healthy backs

Back to MSDs and filter
Backing healthy backs

Backing healthy backs

Type of item
Case study
Country
Nemecko
Languages

English

Provider
Provider (English)
EU OSHA
Provider (Original)
EU OSHA

Description

In collaboration with IKK Nordrhein which is the health insurance of many trade businesses by tradition, Klaus Brandenburg started a project for healthy backs for his workers. The project combined health promotion and technical prevention measures.

In collaboration with IKK Nordrhein which is the health insurance of many trade businesses by tradition, Klaus Brandenburg started a project for healthy backs for his workers. The project combined health promotion and technical prevention measures.

Access tool

Language of original language description

English

Other data

Hazards
Nezvyčajné polohy
Prudké pohyby
Ručná manipulácia s bremenami
Health effects
Bolesť alebo poranenie chrbta
Poruchy horných končatín
Poruchy krku a pleca
Worker groups covered (vulnerable groups etc.)
Všetci (žiadna konkrétna skupina)
Prevention measures
Odstránenie nebezpečenstiev
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Jednoduché tipy a opatrenia
Participácia zamestnancov
Technické opatrenia, napr. ergonomické vybavenie
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Purpose of the material
Všeobecné informácie
Zvyšovanie informovanosti
Usmernenie
Target audience
Zamestnávatelia
Riadiaci pracovníci
Bezpečnostní pracovníci
Pracovníci
Priority area
Prevencia
Year
2010