Arthritis and Work

Zadajte: 
Visual resources
Guides & Tools
Country: 
Canada
Languages: 
English
Provider: 
Arthritis Society canada

Opis

Working with arthritis: Since we spend a significant part of our lives working, it’s important to know how to protect your joints and navigate the issues that can arise when you live with arthritis. This is what the website Arthritis and Work is all about. Whatever kind of work you do, be it paid or unpaid, full time or occasional, physically demanding or more sedentary, this information is for you. We encourage you to dive in and find what’s relevant to you.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Nie je špecifické pre dané odvetvie
Nebezpečenstvá: 
Práca s existujúcou muskuloskeletálnou poruchou, resp. chorobou
Health effects: 
Zhoršenie existujúceho (chronického) ochorenia
Prevention measures: 
Zlepšovanie jednotlivých pracovných techník (napr. polôh pri ručnej manipulácii)
Úpravy/podpora v súvislosti s chronickou muskuloskeletálnou poruchou/chorobou/bolesťou
Odborná príprava/poradenstvo (pre pracovníkov)
Cvičenia
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Osoba trpiaca muskuloskeletálnou poruchou alebo chorobou
Purpose of the material: 
Usmernenie
Iné
Cieľová skupina: 
Zamestnávatelia
Iné
Druh vizuálnych zdrojov: 
Film
Iné
Priority area: 
Chronické ochorenia
Date of Publication / Year : 
2018