Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy

Keywords:

Táto prezentácia ponúka prehľad krokov, ktorými môže zamestnávateľ podporiť svojich zamestnancov s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby zvládali svoje ochorenie a pokračovali v práci.

Vychádza z týchto správ:

Práca s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy – poradenstvo základe osvedčených postupov

Analýza prípadových štúdií o práci s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy 

Túto prezentáciu si môžete prevziať aj z lokality Slideshare.

Prevziať in: bg | de | el | en | fr | nl | pl | sk | sv | tr |