Spojené kráľovstvo: Bezplatný webový nástroj na výber najlepších opatrení na ochranu pracovníkov pred nebezpečnými výparmi pri zváraní

Keywords:
Cena za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská na roky 2018 – 2019
Organizácia, ktorá získala uznanie 

Zváranie patrí v sektore výroby medzi najčastejšie vykonávané činnosti, čo znamená, že státisíce pracovníkov sa vystavujú riziku problémov s pľúcami, ktoré sa objavujú v dôsledku vznikajúcich nebezpečných výparov.

Britská spoločnosť pre hygienu pri práci (British Occupational Hygiene Society) v spolupráci s niekoľkými ďalšími významnými organizáciami vytvorila v nadväznosti na prieskum medzi potenciálnymi používateľmi webový nástroj na výber možnosti kontroly výparov pri zváraní (Welding Fume Control Selector Tool), aby tak prispela k zvyšovaniu informovanosti o tomto probléme a pomohla pracovníkom a ich nadriadeným pri určovaní a vykonávaní vhodných opatrení kontroly.

Nástroj je bezplatný, jednoducho sa používa, je verejne dostupný a dokáže vám za pár minút ponúknuť usmernenia šité na mieru o tom, ako môžete čo najlepšie kontrolovať riziká spojené s konkrétnou zváracou činnosťou. Je súčasťou informačného balíka Breathe Freely in Manufacturing (Ako voľne dýchať v sektore výroby) a môžu ho využívať zamestnávatelia aj pracovníci.

Prevziať in: en | is | ro |