Zmena úloh pre podologičku trpiacu problémami s krkom

Keywords:

Podologička, ktorá je čerstvou štyridsiatničkou, už 8 rokov trpí pri práci problémami s krkom. V dôsledku povahy jej práce, ktorú vykonávala v neprirodzených polohách a ktorá si vyžadovala manipuláciu s pacientmi, sa jej stav zhoršoval. V tejto prípadovej štúdii sa upozorňuje na zmeny, ktoré sa vykonali a ktoré sa vykonajú v jej hlavných úlohách tak, aby mohla pohodlne pracovať.

Otvorené rozhovory s jej kolegami a priamym nadriadeným o diagnóze viedli k poskytnutiu poradenstva o tom, ako možno pracovať bezpečne, ako aj o pomoci pri manipulácii s invalidnými vozíkmi a vykonávaní posúdenia zobrazovacej jednotky. Priebežná podpora a plánované zmeny na pracovisku budú prospešné pre zamestnanca aj pre organizáciu.

Prevziať in: en