Zhrnutie: Posúdenie výskumu o rehabilitácii a návrate do práce

Keywords:

Európska pracovná sila starne. Starší pracovníci sú obzvlášť ohrození predčasným odchodom do invalidného dôchodku a dlhodobou absenciou z dôvodu choroby, ktorých náklady sú vysoké. Zhrnutie vychádza z prehľadu, ktorý poskytuje aktuálne zhrnutie poznatkov týkajúcich sa odbornej rehabilitácie a návratu do pracovných systémov, programov a zásahov a ich rôznych zložiek. Poskytuje analýzu aktuálnych dôkazov účinnosti zásahov a skúma faktory, ktoré sú základom úspešnej a udržateľnej rehabilitácie a opätovného začlenenia.

Prevziať in: en