Útvary/odborníci na prevenciu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia v Európe

Keywords:

Tento dokument predstavuje príspevok do prebiehajúcej diskusie o úlohe útvarov pre prevenciu pri podpore dodržiavania noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v praxi.

Analyzuje úlohu odborného uplatňovania BOZP na pracoviskách v EÚ v 21. storočí. Do stredobodu pozornosti posúva širšiu diskusiu o význame odbornej pomoci pri dosahovaní dodržiavania predpisov v praxi, čím pomáha identifikovať hranice existujúcich poznatkov a kľúčové otázky budúce politiky a výskum. 

Prevziať in: en