Postkovidový syndróm a jeho vplyv na pracujúcich a pracoviská a úloha BOZP

Keywords:

Po prekonaní infekcie COVID-19 u časti pacientov môžu pretrvávať zdravotné ťažkosti počas niekoľkých týždňov či mesiacov. Tento stav sa popisuje ako postkovidový syndróm a má veľký vplyv na pracovníkov a pracoviská s dosahom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

V diskusnom dokumente sú opísané problémy spojené s prevenciou a riadením rizík spojených s BOZP a skúmajú sa opatrenia, ktoré sa môžu prijať na úrovni politiky, výskumu a presadzovania v záujme zmiernenia dôsledkov postkovidového syndrómu. Takisto sa poukazuje na potrebu riešenia týchto otázok v súvislosti s ochranou proti budúcim pandémiám.

Prevziať in: en