Včasná intervencia a úpravy zohľadňujúce problémy s hornými končatinami – výskumná práca a práca vkladania údajov

Keywords:

V tejto prípadovej štúdii sa upozorňuje, že v záujme riešenia poškodení podporno-pohybovej sústavy na pracovisku je dôležité zaujať multidisciplinárny prístup. 

Výskumníčka, ktorá trpí bolesťami v zápästiach a pocitmi znecitlivenia prstov, mohla zotrvať vo svojom zamestnaní vďaka podpore, ktorej sa jej dostalo od jej priameho nadriadeného, z oddelenia ľudských zdrojov, od interných ergonómov, zamestnaneckého lekára a jej praktického lekára.

Včasná intervencia (napriek chýbajúcej pevnej diagnóze) na základe posúdenia rizík a odskúšania nového vybavenia jej pomohli zmierniť nepohodlie a predísť tomu, aby sa symptómy zhoršili.

Prevziať in: en