Belgicko: začlenenie ergonómie do podnikovej kultúry v skupine nemocníc

Keywords:

Skupina nemocníc GZA Ziekenhuizen z Belgicka si zaumienila, že v rámci celej organizácie bude rozvíjať udržateľnú ergonomickú kultúru. Obrátila sa preto na odborníkov a zároveň vyzvala aj svojich zamestnancov na všetkých úrovniach, aby sa do projektu aktívne zapojili. S ich pomocou sa vypracovali zásady ergonómie, vďaka ktorým sa ergonómia úspešne začlenila do podnikovej kultúry. V rámci 15. ročníka súťaže Zdravé pracoviská – Cena za dobrú prax skupina GZA Ziekenhuizen získala čestné ocenenie, ktorým sa uznáva príkladný postup úspešnej prevencie a riadenia poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Prevziať in: en | nl |