Budúce kampane

Kampaň na obdobie rokov 2020 – 2022 je zameraná na prevenciu porúch podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou.

Poruchy podporno-pohybovej sústavy stále patria k najrozšírenejším zdravotným problémom súvisiacich s prácou v Európe.

Riziká vyplývajúce z pracovnej polohy, vystavenie opakovaným pohybom alebo únavným či bolestivým polohám, resp. nosenie alebo premiestňovanie ťažkých bremien – všetky tieto veľmi bežné rizikové faktory na pracoviskách môžu byť príčinou ochorení svalov a kostí. Vzhľadom na rozšírenosť výskytu porúch podporno-pohybovej sústavy súvisiacich s prácou je jasné, že je potrebné urobiť viac na zvýšenie informovanosti o prevencii.

Kampaň sa komplexne zaoberá príčinami tohto pretrvávajúceho problému. Jej cieľom je šírenie kvalitných informácií o tejto téme, podporovanie integrovaného prístupu k riadeniu tohto problému a v rámci kampane sa poskytujú praktické nástroje a riešenia, ktoré môžu pomôcť na úrovni pracoviska.

Ak sa chcete dozvedieť viac o poruchách podporno-pohybovej sústavy, navštívte osobitnú časť na našom webovom sídle