Filmová cena Zdravé pracoviská

Healthy Workplaces Film Award

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci udeľuje od roku 2009 filmovú cenu Zdravé pracoviská ako kategóriu ocenenia v rámci Medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych a animovaných filmov. Okrem peňažnej odmeny vo výške 5 000 EUR agentúra EU-OSHA takisto financuje výrobu titulkov a vydanie víťazných filmov na DVD vo viacerých európskych jazykoch, ktoré sú určené pre režisérov a distribúciu v rámci vnútroštátnej siete agentúry EU-OSHA (koordinačných stredísk) vo všetkých 28 členských štátoch EÚ a v iných európskych krajinách.

Toto ocenenie sa udeľuje dokumentárnemu alebo animovanému filmu, ktorý sa zameriava na človeka v meniacom sa svete práce. Film sa má zaoberať účinkami politických a ekonomických zmien na spôsob, akým pracujeme a žijeme, alebo témami súvisiacimi s prácou, ako sú fyzické a psychosociálne podmienky, existujúce a nové riziká pri práci.

Informácie o pravidlách, predpisoch a lehotách na podanie prihlášky sa nachádzajú na internetovej stránke Medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych a animovaných filmov

Kritériá týkajúce sa filmu

Laureáti z predchádzajúcich rokov: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019