«Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder» – Sluttanalyserapport – Informasjonsark

Keywords:

Dette informasjonsarket gir en kortfattet oppsummering av rapporten om hovedresultatene fra et treårig prosjekt initiert av Europaparlamentet og ledet av EU-OSHA om yrkesmessig sikkerhets- og helseutfordringer som stilles av en aldrende arbeidsstyrke.

Resultatene er basert på gjennomgåelser om aldring og HMS, rehabilitering og tilbakevending til arbeid; en undersøkelse av gjeldende politikk, programmer og initiativer for opprettholdbart arbeid, inkludert de som er relatert til rehabilitering og tilbakevending til arbeid, i de 28 EU medlemslandene og de fire EFTA-land; og en analyse av drivkraften for implementering av prevensjon og helsefremmende praksis for en aldrende arbeidsstyrke på arbeidsplassnivå.

Prosjektet forsøkte også å vurdere kravene til HMS-systemer om å ta en aldrende arbeidsstyrke med i betraktningen og sikre bedre prevensjon for alle gjennom arbeidslivet.

Last ned in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | pt | sk | sl | sv |