Resymé - Arbeid med kroniske muskel- og skjelettlidelser – råd om gode praksiser

Keywords:

Denne rapporten tar et grundig blikk på kroniske muskel- og skjelettlidelser og argumenterer sterkt for fordelene ved å la personer med en kronisk lidelse forbli i arbeid.

Rapporten understreker hvor viktig det er å utforme inkluderende arbeidsplasser og definerer prinsippene for håndtering av kroniske muskel- og skjelettlidelser, med hovedvekt på forebygging, tidlig intervensjon og effektiv, deltakerorientert rehabilitering og planlegging av retur til arbeidsplassen.

Blant eksemplene på gode praksiser anføres konkret en lang rekke arbeidsplassjusteringer for personer med slike lidelser, fra tilbud om fleksibel arbeidstid til adekvate verktøy og ergonomisk utstyr. Dette praktiske rådet utfylles med mer omfattende anbefalinger for politisk ansvarlige.

 

Last ned in: bg | en | et | fr | hr | hu | is | it | mt | pl |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet